Garantievoorwaarden:
- claims kunnen alleen in behandeling genomen worden op vertoon kassabon
- Garantie op schoenen is 6 maanden, sticks 2 maanden, rackets 1 jaar, kleding 3 maanden en gelden enkel voor fabrieks-, productie- en materiaalfouten
- Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met (normaal) gebruik(sduur) en onderhoud
- Schade van buitenaf en/of door gebruik vallen niet onder garantie
- Bij gegronde klacht verleent de levernacier: 0 tot 3 maanden: 100%, 3 tot 6 maanden: 50%, na 6 maanden geen vergoeding, tenzij de leverancier hier anders over oordeelt.